Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy w dniu 14.02.2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy w dniu 14.02.2023, bieżące, menu 282 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy w dniu 14.02.2023

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy w dniu 14.02.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 14 lutego 2023 r. (wtorek) na godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolna 3, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 30 grudnia 2022 r. do 14 lutego 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia górna na lata 2019-2023.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w Gminie Małkinia Górna stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Małkinia Górna na rzecz Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.(projekt)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.(projekt)
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023 – 2036.(projekt)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2023 rok.(projekt)
 18. Wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Bogdan          

Metryka

sporządzono
2023-02-09 przez Dębkowska Beata
udostępniono
2023-02-09 11:47 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2023-02-09 13:01 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
432
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.