Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad LI sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2023 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad LI sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2023 r. , bieżące, menu 292 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad LI sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2023 r.

Porządek obrad LI sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LI zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 31 maja 2023 r. (środa) na godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolnej 3, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 25 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna”. (projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2033”.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2022.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Małkinia Górna.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Małkinia Górna w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Małknia Górna.(projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. (projekt)
 14. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (projekt)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023 – 2036. (projekt)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2023 rok. (projekt)
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Bogdan               

Metryka

sporządzono
2023-05-26 przez
udostępniono
2023-05-26 13:38 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2023-05-26 13:45 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
357
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.