Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2023 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2023 r. , menu 285 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2023 r.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIX zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 31 marca 2023 r. (piątek) na godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolna 3, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 14 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna za 2022 rok. (sprawozdanie)
 4. Rozpatrzenie informacji Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z działalności jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (informacja)
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2022 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna”. (sprawozdanie)
 7. Rozpatrzenie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022. (sprawozdanie)
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2022 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (sprawozdanie)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie ewidencyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023 – 2036. (projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2023 rok. (projekt)
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan              

Metryka

sporządzono
2023-03-24 przez Dębkowska Beata
udostępniono
2023-03-24 13:08 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2023-03-24 13:17 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
348
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.