Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy - 24 lutego 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy - 24 lutego 2021 r., bieżące, menu 192 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy - 24 lutego 2021 r.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy - 24 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.1842 z późn.zm.) zwołuję XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) na godz. 1000 w  i zarządzam jej przeprowadzenie w trybie zdalnym,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. do 11 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2021 r. (projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna na rok 2021.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z II raty płatnej do 31 maja 2021 r. oraz przedłużenia terminu na wniesienie trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2021 rok.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym oraz na przedłużenie trwającej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.(projekt)
 13. Podjęcie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034.(projekt)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2021 rok.(projekt)
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan            

Metryka

sporządzono
2021-02-22 przez
udostępniono
2021-02-22 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2021-02-22 12:51 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
550
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.