Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wnioskach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, menu 40, artykuł 591 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wnioskach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wnioskach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, tel. 29 644 80 00, e-mail: poczta@maliniagorna.pl.

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem ochrony danych pod adresem:

  • Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
  • iodo@malkiniagorna.pl.

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosków składanych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – na podstawie art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Małkinia Górna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ponadto, na podstawie art. 8h ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Metryka

sporządzono
2023-11-13 przez Orłowska Ewa
udostępniono
2023-11-13 11:55 przez Kowalczyk Paulina
zmodyfikowano
2023-11-13 12:01 przez Kowalczyk Paulina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
89
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.