Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy IX kadencja 2024 -2029
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad III sesji Rady Gminy w dniu 17 czerwca 2024 r. - IX kadencja 2024 -2029, menu 325, artykuł 750 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

IX kadencja 2024 -2029

Porządek obrad III sesji Rady Gminy w dniu 17 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję III zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) na godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 22 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2023 r.
  1) debata nad raportem;
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum zaufania. (projekt)
 4. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia Górna za 2023 rok.
  1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok;
  2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
  3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 rok;
  4) wystąpienie Wójta Gminy;
  5) dyskusja;
  6) podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,(projekt)
  b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Małkinia Górna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024 – 2037.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Małkinia Górna na 2024 rok.(projekt)
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Krzepicki           

Metryka

sporządzono
2024-06-12 przez Dębkowska Beata
udostępniono
2024-06-12 14:45 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2024-06-12 15:00 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
51
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.