Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, menu 199, strona 5 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2021-08-20, ostatniej modyfikacji 2021-08-20 11:18

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. celu publicz. PGP. 6733.5.2021 dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, -bud. linii energet. napowietrznej sN 15 kV wraz ze słup. linii napow. sN 15 kV na działkach w obrębie Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 18 sierpnia 2021 r. PGP. 6733.5.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.5.2021 dla PGE Dystrybucja S.A., ul.
Data wytworzenia 2021-07-08, ostatniej modyfikacji 2021-08-05 15:55

OBWIESZCZENIE o wyd. decyzji celu publicznego PGP. 6733.4.2021 dla dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin -bud. linii energetycznej sN 15 kV wraz ze słupami linii napowietrznej sN15 kV na dz. nr 28/2 i 372 w Daniłówce Pierwszej

Małkinia Górna, dnia 6 lipca 2021 r. PGP. 6733.4.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 lipca 2021 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.4.2021 dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnikaPana
Data wytworzenia 2021-08-05, ostatniej modyfikacji 2021-08-05 15:52

OBWIESZCZENIE o wyd. decyzji celu publicznego PGP. 6733.3.2021 dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin -bud.linii kablowej sN 15 kV, linii napowietrznej sN 15 kV, stacji transformatorowych sN/nN, linii kablowej nN, linii napowietrznej n

Małkinia Górna, dnia 5 sierpnia 2021 r. PGP. 6733.3.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 sierpnia 2021 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.3.2021 dla PGE Dystrybucja S.A., ul.
Data wytworzenia 2021-06-24, ostatniej modyfikacji 2021-07-02 11:51

Obwieszczenie o wszcz.postęp. w spr. ustal. lokalizacji inwest. celu publicznego - bud. linii energet. napow. SN-15kV i słupów linii napow. SN-15kV, dz. nr 1239,1241,1243,1245,1247,1249,1251,1253,1256,1258,1260,1261/1,1261/2,1266,1268 w obr. Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 23 czerwca 2021 r. PGP. 6733.5.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2021r., poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 741) zawiadamia strony, że w dniu 23 czerwca 2021 roku na wniosek PGP Dystrybucja S.
Data wytworzenia 2021-05-26, ostatniej modyfikacji 2021-05-26 14:53

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwest. celu publicznego - budowa linii energetycznej napowietrznej SN-15kV i słupów linii napowietrznej SN-15kV, działka ewid. nr 28/2, w obrębie Daniłówka Pierwsza

Małkinia Górna, dnia 25 maja 2021 r. PGP. 6733.4.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2021r., poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 741) zawiadamia strony, że w dniu 25 maja 2021 roku na wniosek PGP Dystrybucja S.
Data wytworzenia 2021-05-06, ostatniej modyfikacji 2021-05-06 15:10

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowasieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV, linii napowietrznej Sn-15 kV, stacji transformatorowych SN/nN, linii kablowej nN-0,4kV, linii napowietrznej nN-0,4kV, oświetlenia u

Małkinia Górna, dnia 5 maja 2021 r. PGP. 6733.3.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2021r., poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 741) zawiadamia strony, że w dniu 5 maja 2021 roku na wniosek PGP Dystrybucja S.
Data wytworzenia 2021-03-30, ostatniej modyfikacji 2021-03-30 15:38

OBWIESZCZENIE o wyd. decyzji celu publicznego PGP. 6733.2.2021 dla Gminy Małkinia Górna-bud. elektroenerget. linii napow. nN 0,23 kV wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi- oświetlenie drogowe. dz. nr 733/4 i 734 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 29 marca 2021 r. PGP. 6733.2.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 marca 2021 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.2.2021 dla Gminy Małkinia Górna ul.
Data wytworzenia 2021-01-25, ostatniej modyfikacji 2021-03-19 12:13

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Jana Pawła II, na terenie obejmującym działki ewidencyjne o numerach 2345

Małkinia Górna, dnia 25 stycznia 2021 r PGP. 6733.1.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 25 stycznia
Data wytworzenia 2021-03-19, ostatniej modyfikacji 2021-03-19 11:30

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego PGP. 6733.1.2021 dla Gminy Małkinia Górna-bud. linii napow. nN 0,23 kV wraz ze słupami- oświetlenie drogowe. dz. nr 2345/1 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 17 marca 2021 r. PGP. 6733.1.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 marca 2021 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.1.2021 dla Gminy Małkinia Górna ul.
Data wytworzenia 2021-02-26, ostatniej modyfikacji 2021-02-26 11:15

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,23 kV oświetlenia ulic - miejscowość Małkinia Górna łącznik między ul. Kościelną, a ul. 1 Maja

Małkinia Górna, dnia 22 lutego 2021 r. PGP. 6733.2.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22 lutego 2021
1 2 3 4 5
5 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.