Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, menu 199, strona 3 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2022-09-08, ostatniej modyfikacji 2022-09-08 10:19

OBWIESZCZENIE o wyd. decyzji PGP. 6733.5.2022 o ustal. lokalinz. inwest. celu publ. dla iwest. - bud. elektorenerg.linii kabl. ośw. ulic w Małkini Dolnej i Sumiężnem

Małkinia Górna, dnia 08 września 2022 r. PGP. 6733.5.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 września 2022 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.5.2022 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków
Data wytworzenia 2022-08-30, ostatniej modyfikacji 2022-08-30 09:09

OBWIESZCZENIE PGP.6721.1-18.2022 o wyłożeniu do publicznego wglądu proijektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewdencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 30 sierpnia 2022 r. PGP.6721.1-18.2022 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art.
Data wytworzenia 2022-08-30, ostatniej modyfikacji 2022-08-30 09:06

OBWIESZCZENIE PGP.6721.2-18.2022 o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 30 sierpnia 2022 r. PGP.6721.2-18.2022 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art.
Data wytworzenia 2022-08-17, ostatniej modyfikacji 2022-08-17 11:00

OBWIESZCZENIE o wyd. decyzji PGP. 6733.4.2022 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. -rozbudowa i  przebudowa drogi. gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w  Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 16 sierpnia 2022 r. PGP. 6733.4.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.4.2022 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika
Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-02 14:52

OBWIESZCZENIE o wyd. decyzji PGP.6733.6.2021 o ustaleniu lok. inwest. celu publi. - bud. sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącz. kanalizacyjnymi na dz. o nr ew. 2345/1 w Małkini Górnej i na dz. o nr ew. 64, 276, 1304 w Kańkowie

Małkinia Górna, dnia 1 sierpnia 2022 r. PGP. 6733.6.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.6.2021 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków dla
Data wytworzenia 2022-07-26, ostatniej modyfikacji 2022-07-26 10:20

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. w spr. ustal. lokal.inwest. celu publ. PGP.6733.5.2022 dla Gminy Małkinia Górna- bud. elektorenerg.linii kabl. ośw. ulic w Małkini Dolnej i Sumiężnem

Małkinia Górna, dnia 25 lipca 2022 r. PGP. 6733.5.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 503) zawiadamia strony, że w dniu 25 lipca 2022 roku na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul.
Data wytworzenia 2022-07-13, ostatniej modyfikacji 2022-07-13 10:47

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. w spr. ustal. lokal.inwest. celu publ. PGP.6733.4.2022 dla Gminy Małkinia Górna- przebud. sieci wodociąg. z rozbiór. komory wodoc. w zw. z przebud. dr. gmin. w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 12 lipca 2022 r. PGP. 6733.4.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 202r. poz. 503) zawiadamia strony, że w dniu 12 lipca 2022 roku na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul.
Data wytworzenia 2022-07-04, ostatniej modyfikacji 2022-07-04 10:23

OBWIESZCZENIE o wyd. dec w spr. ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.3.2022 dla inwest. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kolejowej oraz w ul. Biegańskiego w miejscowości Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 1 lipca 2022 r. PGP. 6733.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 lipca 2022 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.3.2022 dla DUON Dystrybucja Sp. z o.o. Wysogotowo ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo, działającej
Data wytworzenia 2022-06-15, ostatniej modyfikacji 2022-06-15 11:04

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. w spr. ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.2.2022 dla Gminy Małkinia Górna- budowa zaplecza szatniowo–sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej, na dz. ewiden. o nr 1853, w obr. Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 15 czerwca 2022 r. PGP. 6733.2.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 czerwca 2022 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.2.2022 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków dla
Data wytworzenia 2022-05-26, ostatniej modyfikacji 2022-05-26 13:14

OBWIESZCZENIE o wszcz. postęp. w spr. ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.3.2022 dla inwest. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kolejowej oraz w ul. Biegańskiego w miejscowości Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 maja 2022 r. PGP. 6733.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 503) zawiadamia strony, że w dniu 24 maja 2022 roku na wniosek DUON Dystrybucja Sp.
1 2 3 4 5
3 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.