Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, menu 199, strona 2 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2023-05-24, ostatniej modyfikacji 2023-05-24 10:31

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.4.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Budowa drogi gminnej na działce ew.: 531 w obrębie Glina, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 maja 2023 r. PGP. 6733.4.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 maja 2023 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.4.2023 dla Wójta Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia
Data wytworzenia 2023-05-23, ostatniej modyfikacji 2023-05-23 12:46

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.5.2023 o ustal. lok. inwest. celu publ. dla inwest. - zmiana spos. użyt. zabudowań byłego internatu szkol. na cele plac. ochr. zdr., opiek.- lecz., hospic. na dz. 1105/16, 1105/15 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 23 maja 2023 r. PGP. 6733.5.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23 maja 2023 roku na wniosek Samodzielnego
Data wytworzenia 2023-03-31, ostatniej modyfikacji 2023-03-31 10:13

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.4.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa drogi gminnej w miejscowości Glina na dz. nr: 531 obr. Glina , gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 30 marca 2023 r. PGP. 6733.4.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 30 marca 2023 roku na wniosek Wójta Gminy
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 09:29

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.1.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Bud sieci wodociągowej na dz: 50, 207, 229/1, 310, 1314 w obr. Żachy-Pawły, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 marca 2023 r. PGP. 6733.1.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 marca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.1.2023 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków
Data wytworzenia 2023-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-03-08 11:18

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.3.2023 o usttal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Bud. elekroenerg. linii napowiet. nN-0,23kV ośw. ulic na dz. 417/2 - Błędnica i na dz.: 288/1, 288/2, 323, 346, 473 - Orło, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 8 marca 2023 r. PGP. 6733.3.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 marca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.3.2023 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków
Data wytworzenia 2023-01-25, ostatniej modyfikacji 2023-01-25 09:52

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.3.2023 o usttal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Bud. elekroenerg. linii napowiet. nN-0,23kV ośw. ulic na dz. 417/2 - Błędnica i na dz.: 288/1, 288/2, 323, 346, 473 - Orło, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 stycznia 2023 r. PGP. 6733.3.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 24 stycznia 2023 roku na wniosek Gminy
Data wytworzenia 2023-01-25, ostatniej modyfikacji 2023-01-25 09:25

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.2.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Budowa sieci wodociągowej w dz. nr.191 w obr. Małkinia Dolna wraz z przejściem pod dr, woj. Nr 694 dz. nr: 1/3 obr. Kukowo, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 23 stycznia 2023 r. PGP. 6733.2.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23 stycznia 2023 roku na wniosek Gminy
Data wytworzenia 2023-01-25, ostatniej modyfikacji 2023-01-25 09:12

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.1.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Budowa sieci wodociagowej na dz.: 310, 229/1, 1314, 207, 50 w obr. Żachy - Pawły, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 23 stycznia 2023 r. PGP. 6733.1.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23 stycznia 2023 roku na wniosek Gminy
Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 11:09

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.6.2022 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Bud. kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr: 797/83 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 16 grudnia 2022 r. PGP. 6733.6.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 grudnia 2022 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.6.2022 dla PKP Energetyka S.A, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana
Data wytworzenia 2022-11-24, ostatniej modyfikacji 2022-11-24 10:25

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.6.2022d o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Bud. kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr: 797/83 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 23 listopada 2022 r. PGP. 6733.6.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23 listopada 2022 roku na wniosek PKP
1 2 3 4 5
2 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.