Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje środowiskowe Obwieszczenia środowiskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pn „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW, wraz z magazynami energii” - Obwieszczenia środowiskowe, menu 179, artykuł 735 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pn „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW, wraz z magazynami energii”

Małkinia Górna, dnia 21 maja 2024 r.

GNM.6220.6.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

        Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

zawiadamiam

że w dniu 21 maja 2024 r. Wójt Gminy Małkinia Górna wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne znak: GNM.6220.6.2024  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, wraz z magazynami energii.” Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1, pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. Przedszkolnej 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej () oraz w rejonie planowanej inwestycji na okres 14 dni.

Otrzymują:

 1. SUNSET PV Sp. z o.o.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie
  - na tablicy ogłoszeń w/m
  - na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy w Małkini Górnej
  - w rejonie planowanej inwestycji
 3. a/a

Do zamieszczenia:

 1. BIP
 2. Tablica Urzędu Gminy w Małkini Górnej
 3. Tablice Sołeckie wsi Daniłówka Pierwsza

Metryka

sporządzono
2024-05-21 przez Kleszczyńska Jolanta
udostępniono
2024-05-23 11:18 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2024-05-23 11:20 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.