Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje środowiskowe Obwieszczenia środowiskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach dla przedsięwzięcia pn „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW, wraz z magazynami energii” - Obwieszczenia środowiskowe, menu 179, artykuł 722 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia środowiskowe

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach dla przedsięwzięcia pn „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW, wraz z magazynami energii”

Małkinia Górna, dnia 9 maja 2024 r.

GNM.6220.6.2024

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach

            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwanej dalej kpa, w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia strony postępowania, że zakończono gromadzenie dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, wraz z magazynami energii”

Przedsięwzięcie  będzie realizowane  na działkach ewid. nr: 28/3, 28/5, obręb Daniłówka Pierwsza, gm. Małkinia Górna,

zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 i 1a kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z:

-  wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-  obwieszczeniem Wójta Gminy Małkinia Górna o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

-  stanowiskiem organów w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 1. Pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29.04.2024 r., (data wpływu do tut. Urzędu: 30.04.2024 r.), sygn. WOOŚ-I.4220.542.2024.JC;
 2. Opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18.04.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.04.2024 r.), sygn. ZNS.7040.27.2024.HC;
 3. Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06.05.2024 r.), sygn. LS.ZZŚ.4901.98.2024.MAO;

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 144, pok. nr 24, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. Przedszkolnej 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej () oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Otrzymują:

 1. SUNSET PV Sp. z o.o.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie
  - na tablicy ogłoszeń w/m
  - na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy w Małkini Górnej
  - w rejonie planowanej inwestycji
 3. a/a

Do zamieszczenia:

 1. BIP
 2. Tablica Urzędu Gminy w Małkini Górnej
 3. Tablice Sołeckie wsi Daniłówka Pierwsza

Metryka

sporządzono
2024-05-09 przez Kleszczyńska Jolanta
udostępniono
2024-05-10 14:28 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2024-05-10 14:33 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
16
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.