Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje środowiskowe Obwieszczenia środowiskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego B750, budowie magazynu namiotowego B950 wraz z przygotowaniem terenu, budowie elektrowni fotowoltaicznej oraz rozbudowie parkingu - Obwieszczenia środowiskowe, menu 179, artykuł 610 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego B750, budowie magazynu namiotowego B950 wraz z przygotowaniem terenu, budowie elektrowni fotowoltaicznej oraz rozbudowie parkingu

GNM.6220.6.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

że w dniu 12 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Małkinia Górna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: GNM.6220.6.2023  bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego B750, budowie magazynu namiotowego B950 wraz z przygotowaniem terenu, budowie elektrowni fotowoltaicznej oraz rozbudowie parkingu TIR na terenie Zakładu ROCKWOOL Polska w Małkini Górnej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1, pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. Przedszkolnej 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej () oraz w rejonie planowanej inwestycji na okres 14 dni.

Otrzymują:

  1. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie
    - na tablicy ogłoszeń w/m
    - na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy w Małkini Górnej
    - w rejonie planowanej inwestycji
  3. a/a

Metryka

sporządzono
2023-12-13 przez Kleszczyńska Jolanta
udostępniono
2023-12-14 15:15 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2023-12-14 15:16 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
43
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.