Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje środowiskowe Obwieszczenia środowiskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych w obrębie geodezyjnym Kańkowo, gmina Małkinia Górna" - Obwieszczenia środowiskowe, menu 179, artykuł 557 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych w obrębie geodezyjnym Kańkowo, gmina Małkinia Górna"

GNM.6220.7.1.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

Wójt Gminy Małkinia Górna

zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek Słoneczna Energia Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B została wydana decyzja znak: GNM.6220.7.2023 o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr znak: GNM.6220.8.8.2020/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. ze Spółki Sunset Pv Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku, ul. Korzeniowskiego 3, 15-519 Białystok,  na rzecz Spółki Słoneczna Energia Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, na działkach o nr ewidencyjnych 1247, 1249, 1251, 1253, 1256 w obrębie geodezyjnym Kańkowo, gmina Małkinia Górna”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1, pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. Przedszkolnej 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej () oraz w rejonie planowanej inwestycji na okres 14 dni.

Metryka

sporządzono
2023-07-17 przez Kleszczyńska Jolanta
udostępniono
2023-07-20 08:47 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2023-07-20 08:51 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
86
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.