Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Małkinia Górna". - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 749 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Małkinia Górna".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  

            Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

" Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Małkinia Górna".

 

 1. Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje:
 • Załadunek i transport zdemontowanych odpadów zawierających azbest sprzętem zgodnym z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa,
 • Przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów,
 • Utylizacja odpadów zawierających azbest,
 • Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji. Okoliczności ważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisem przedstawiciela wykonawcy wykonującego tę czynność i właściciela nieruchomości.

Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować i odebrać odpady zostanie przekazany wykonawcy wraz z umową.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający planuje usunąć ok. 80 Mg odpadów zawierających azbest tj. z ok. 20 nieruchomości na terenie gminy Małkinia Górna.

Zamawiający zastrzega, że przedstawiona wyżej ilość wyrobów zawierających azbest jest wielkością szacunkową, mogącą ulec zmianie.

 1. Warunki wymagane od wykonawców:
 • Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: decyzje zezwalające na prowadzenie działalności polegającej na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wymagane zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych o kodach:
 • 170601 -           materiały izolacyjne zawierające azbest,
 • 170605 -           materiały zawierające azbest,
 • Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Posiadają aktualną umowę zawartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju odpadów.
 • W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie wykonywał co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

 1. Termin wykonania zadania:

      do dnia 30 września 2024r.

 1. Oferty należy składać:

Według załączonego formularza do ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  poczta@malkiniagorna.pl lub faksem pod nr 29/ 74 55 118 do dnia 24 czerwca 2024r., do godz. 16ºº.

 1. Bliższe informacje można uzyskać w:

Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 29/ 644 29 83.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Wykonawca jest obowiązany podać cenę za odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, załadunek, transport i utylizację 1 Mg azbestu, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia + VAT.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia:
 • Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto, określoną w załączniku nr 1 za załadunek, transport i utylizację 1 Mg azbestu.
 • Przez przyjęcie oferty do realizacji zadania rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Wybrany wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie oraz listownie o zaakceptowaniu oferty i  dostarczenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 1.
 1. Informacja o wyborze wykonawcy:

Wykonawca zostanie  powiadomiony telefonicznie oraz listownie o terminie podpisania umowy.

 

Przygotowała: Malwina Mianowicz


Metryka

sporządzono
2024-06-07 przez Mianowicz Malwina
udostępniono
2024-06-10 08:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2024-06-07 15:36 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
54
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.