Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 568 i 569 położonych w obrębie numer 10 miejscowości Kiełczew Gmina Małkinia Górna”. - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 666 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 568 i 569 położonych w obrębie numer 10 miejscowości Kiełczew Gmina Małkinia Górna”.

Małkinia Górna, dnia  4 marca 2024r.

GNM.6830.1.2024

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 568 i 569 położonych w obrębie numer 10 miejscowości Kiełczew Gmina Małkinia Górna”.

I. Zamawiający

  1. Gmina Małkinia Górna zaprasza geodetów z uprawnieniami do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na:„Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy spornymi nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych, oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 568 i 569 położonymi w obrębie numer 10 w miejscowości Kiełczew”.                                                                                                             

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

  1. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic spornych nieruchomości o numerach: 568 i 569 w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn. zm.).

III.  Wykonanie czynności w ramach zamówienia

  1. analiza stanu prawnego nieruchomości,
  2. wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
  3. sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  3. do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień geodezyjnych.

V. Ocena oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium:

-   cena  (za każdą usługę),

-   okres realizacji (liczba miesięcy).

VI. Miejsce składania ofert

  1. Ofertę prosimy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego pocztą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl lub faksem pod nr /29/ 74 55 118.

VII.  Termin składania ofert

1.Oferty należy złożyć do dnia  18 marca 2024r. do godz. 1400.

VIII.  Rozpatrzenie ofert – 19 marca 2024r.

IX. Kontakt

Sylwia Janowska – podinspektor, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, pokój nr 14 w godz. 800 - 1600.

 

Sprawę prowadzi: Sylwia Janowska – tel. /29/ 644 29 88


Metryka

sporządzono
2024-03-04 przez Sylwia Janowska
udostępniono
2024-03-12 12:05 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2024-03-12 12:13 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
34
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.