Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja o wyborze oferty na „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 442 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty na „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022

OJN.271.2.2022

Informacja o wyborze oferty na „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku”

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 grudnia 2022 r.

Wpłynęły 2 oferty.

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku” została wybrana oferta nr 1:

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
Anna Chlubicka
Kańkowo 67
07-320 Małkinia Górna
NIP: 759-129-69-86
REGON: 363687151

Uzasadnienie:

Dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

Kryterium

Waga

Cena brutto benzyny

10%

Cena brutto oleju napędowego

30%

Rabat

60%

Ceny jednostkowe:

Pp1 = Cena brutto benzyny =

Cbbn – oferta z najniższą ceną brutto benzyny ze złożonych ofert

Cbbb – cena brutto benzyny oferty badanej

Pp2 = Cena brutto oleju napędowego =

Cbbonn – oferta z najniższą ceną brutto oleju napędowego ze złożonych ofert

Cbbonb – cena brutto oleju napędowego oferty badanej

Rabat

Pp3 = Wielkość udzielonego rabatu =

R badany – wysokość rabatu badanej oferty

R najwyższy – wysokość najwyższego rabatu

Złożono dwie oferty:

Oferta nr 1

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Anna Chlubicka, Kańkowo67, 07-320 Małkinia Górna (oferta wpłynęła w dniu 28.12.2022 r.)

L. p.

Rodzaj paliwa

Cena brutto za 1 litr

Stały upust ceny brutto za 1 litr

1.

Etylina Pb 95

6,35 zł

0,20 zł

2.

Olej napędowy

7,56 zł

0,20 zł

Kryterium rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej z dnia 06.12.2022 r. podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym

Liczba punktów: 100%

Cena – 40 %

Rabat – 60%

Oferta nr 2

Skłodowski Spółka z o.o., ul. Czyżewska 20, 07-323 Zaręby Kościelne (oferta wpłynęła w dniu 28.12.2022 r.)

L. p.

Rodzaj paliwa

Cena brutto za 1 litr

Stały upust ceny brutto za 1 litr

1.

Etylina Pb 95

6,59 zł

0,08 zł

2.

Olej napędowy

7,74 zł

0,08 zł

Kryterium rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej z dnia 06.12.2022 r. podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym

Liczba punktów: 62,93 %

Cena – 38,93 %

Rabat – 24 %

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez obie strony.


OJN.271.2.2022

Metryka

sporządzono
2022-12-28 przez Liszewska Aneta
udostępniono
2022-12-29 09:10 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2022-12-29 11:14 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
104
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.