Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych na guncie - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 221 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych na guncie

 

Małkinia Górna, dnia 7 czerwca 2021 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:  Gmina Małkinia Górna

                           ul. Przedszkolna 1

                           07-320 Małkinia Górna

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb geodezyjny Klukowo, Gmina Małkinia Górna mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia – specyfika głównych wymagań:

a)      Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia,

b)      Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie, czy działania właściciela terenu polegającego na nadsypaniu terenu, doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na działce o nr ewidencyjnym 115, obręb Klukowo, gmina Małkinia Górna,

c)      W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, przebieg postępowania udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań.

2.      Opracowanie powinno zawierać:

a)      Opis stanu istniejącego na gruntach,

b)      Opis stanu poprzedniego sporządzony w oparciu o dokumenty, mapy archiwalne i informacje zainteresowanych stron,

c)      Określenie, czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej (jeżeli tak – to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian),

d)     Wyszczególnienie konkretnych działań właściciela działki nr ewidencyjny 115, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych,

e)      Czy ewentualna zmiana stosunków wodnych na działce o nr ewidencyjnym 115 może powodować szkody na działkach sąsiednich (jeśli tak, to wyszczególnić jakie),

f)       Na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie,

g)      Określenie położenia działek względem siebie,

h)      Wskazanie przyczyn ewentualnego zalewania sąsiadujących działek, określenie sposobu usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody z działek w rozumieniu art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

i)        Wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku,

j)        Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane na gruncie wraz z niezbędnymi przekrojami,

k)      Dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,

l)        Wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o  którym mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Wnioski i zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom, powinny jednoznacznie określać, jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinny wskazywać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

3.      Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w procedurze odwoławczej w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność.

4.      Ofertę z oznaczeniem: „Ekspertyza biegłego w zakresie melioracji wodnej, dotycząca zmiany stanu wody na gruncie, mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie” proszę złożyć lub przesłać do siedziby zamawiającego: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna w terminie do dnia 22.06.2021 r. do godz. 16.00.

5.      Przewidywany termin wykonania prac: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

 

Uwagi:

1)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.

2)      Kryteria oceny ofert: cena 100%.

3)      Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust 8 w/w ustawy.

4)      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu obejmującego przedmiot zamówienia proporcjonalną zmianą wynagrodzenia.

5)      Prowadzący sprawę: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

6)      Osoby do kontaktu: Jolanta Kleszczyńska tel. 29/ 644 29 97, Aldona Sikorska tel. 29/ 644 29 83

Metryka

sporządzono
2021-06-08 przez Kleszczyńska Jolanta
udostępniono
2021-06-08 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-06-08 10:37 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
202
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.