Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy
17 lipca 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy </br> 17 lipca 2020 r., menu 99 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy
17 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy
17 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 17 lipca 2020 r. (piątek) na godz. 0900Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. do 05 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2019 r.
  1) debata nad raportem; (raport)
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum zaufania.(projekt)
 4. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia Górna za 2019 rok.
  1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
  2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
  3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok;
  4) wystąpienie Wójta Gminy;
  5) dyskusja;
  6) podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,(projekt)
  b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani A.W. zamieszkałej w Gdańsku.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna przeprowadzenia kontroli kompleksowej.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033.(projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.(projekt)
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan         

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-01 12:57 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
488
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.