Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy
11 marca 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy </br> 11 marca 2020 r., bieżące, menu 96 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy
11 marca 2020 r.

Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy
11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XXI zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 11 marca 2020 r. (środa) na godz. 1000Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna.(sprawozdanie)
 3. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019. (sprawozdanie)
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna.(sprawozdanie)
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(sprawozdanie)
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 roku”. (sprawozdanie)
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna.(sprawozdanie)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. (projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty.(projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.(projekt)
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.(projekt)
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(projekt)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033.(projekt)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.(projekt)
 18. Wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan         

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-01 12:58 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
526
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.