Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad IX sesji Rady Gminy
14 czerwca 2019 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad IX sesji Rady Gminy </br> 14 czerwca 2019 r. , bieżące, menu 84 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad IX sesji Rady Gminy
14 czerwca 2019 r.

Porządek obrad IX sesji Rady Gminy
14 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 14 czerwca 2019 r. (piątek) na godz. 13:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z V, VII,VIII sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Małkinia Górna”. (projekt)
 3. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna. (sprawozdanie)
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018. (sprawozdanie)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. (projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska. (projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. (projekt)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna. (projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. (projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (projekt)
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan          

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-01 13:08 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
626
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.