Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy
14 maja 2019 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy </br> 14 maja 2019 r. , bieżące, menu 83 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy
14 maja 2019 r.

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy
14 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 14 maja 2019 r. (wtorek) na godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolnej 3, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (sprawozdanie)
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. (sprawozdanie)
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 roku”. (sprawozdanie)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Małkinia Górna na rok 2018. (projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. (projekt)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023. (projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia Górna. (projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna. (projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. (projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (projekt)
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan 
        

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-01 13:09 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
523
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.