Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad LX sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad LX sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024 r. , bieżące, menu 320 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad LX sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024 r.

Porządek obrad LX sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LX zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 27 marca 2024 r. (środa) na godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z LIX.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 28 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy Małkinia Górna w VIII kadencji w latach 2018 -2024.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca aktualnego stanu prac nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Gminy Małkinia Górna.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Małkinia Górna za rok 2023. (projekt
 6. Rozpatrzenie informacji Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Małkini Górnej z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Małkinia Górna za okres 01.01.2023 – 31.12.2023.(projekt
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2023.(projekt
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna w rok 2023.(projekt
 9. Rozpatrzenie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.(projekt
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2023 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.(projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.(projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2024 – 2026.(projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2024-2030.(projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Małkinia Górna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.(projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024 - 2037.(projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Małkinia Górna na 2024 rok.(projekt
 19. Wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Bogdan         

Metryka

sporządzono
2024-03-22 przez Dębkowska Beata
udostępniono
2024-03-22 14:53 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2024-03-22 15:22 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
104
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.