Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2024 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2024 r. , bieżące, menu 315 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2024 r.

Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2024 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 31 stycznia 2024 r. (środa) na godz. 12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z LVII.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 13 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
 3. Stan zaawansowania prac na drogach wojewódzkich na terenie gminy Małkinia Górna, w szczególności drogi nr 627 - informacja przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Małkinia Górna do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. (projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich a także sposobu ich rozliczania. (projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2024 rok. (projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego program opieki nad zabytkami Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2025. (projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. (projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Małkinia Górna. (projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. (projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024 - 2037. (projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Małkinia Górna na 2024 rok. (projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 rok. (projekt)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2024 rok. (projekt)
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Bogdan              

Metryka

sporządzono
2024-01-25 przez Dębkowska Beata
udostępniono
2024-01-25 14:06 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2024-01-25 15:04 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
176
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.