Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad LII sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2023 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad LII sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2023 r. , menu 295 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad LII sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2023 r.

Porządek obrad LII sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LII zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 27 czerwca 2023 r. (wtorek) na godz.12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolnej 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 31 maja 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Małkinia Górna.(projekt)
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2022 r.
  1)  debata nad raportem;
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum zaufania.(projekt)
 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia Górna za 2022 rok.
  1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok;
  2)  przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
  3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2022 rok;
  4) wystąpienie Wójta Gminy;
  5) dyskusja;
  6) podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, (projekt)
  b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022.(projekt)
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan          

Metryka

sporządzono
2023-06-22 przez Dębkowska Beata
udostępniono
2023-06-22 15:29 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2023-06-22 15:53 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
221
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.