Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Wójt Gminy Informacje i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje i obwieszczenia, bieżące, menu 271 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje i obwieszczenia

Data wytworzenia 2023-08-29, ostatniej modyfikacji 2023-08-29 09:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna o podjęciu Uchwały nr 401/LIII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 29 sierpnia 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna zawiadamia o podjęciu Uchwały nr 401/LIII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2023-203 0 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata
Data wytworzenia 2023-08-14, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 10:53

OBWIESZCZENIE Nr: PGP.6721.1-21.2023 o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 14.08.2023 r. PGP.6721.1-21.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust.
Data wytworzenia 2023-08-14, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 10:54

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Nr: PGP.6721.3,4,5,6-12.2017 o dodatkowym terminie składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Błędnica, Prostyń, Kiełczew i Orło.

Małkinia Górna, dnia 14 sierpnia 2023 r. PGP.6721.3,4,5,6-12.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o dodatkowym terminie składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla miejscowości Błędnica, gmina Małkinia Górna; dla miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna; dla miejscowości Kiełczew, gmina Małkinia Górna; dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Data wytworzenia 2023-07-25, ostatniej modyfikacji 2023-08-11 08:44

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Nr PGP.6721.1-18.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkini

Małkinia Górna, dnia 25.07.2023 r. PGP.6721.1-18.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust.
Data wytworzenia 2023-04-19, ostatniej modyfikacji 2023-04-19 11:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Przedmiot konsultacji społecznych Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały
Data wytworzenia 2023-04-18, ostatniej modyfikacji 2023-04-18 13:14

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 378/XLIX/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego

PGP.6721.1-4.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 378/XLIX/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie ewidencyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna.
Data wytworzenia 2023-04-18, ostatniej modyfikacji 2023-04-18 11:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna o przystąpieniu do opracowania aktualizacji dokumentu pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna”

PGP.611.5.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Małkinia Górna Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania aktualizacji dokumentu pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna ”. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy
Data wytworzenia 2023-04-18, ostatniej modyfikacji 2023-04-18 11:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

PGP.611.6.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Działając na podstawie art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
Data wytworzenia 2023-04-18, ostatniej modyfikacji 2023-04-18 12:35

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 378/XLIX/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego

PGP.6721.1-4.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 378/XLIX/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie ewidencyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna.
Data wytworzenia 2023-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-03-09 08:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna o konsultacjach społecznych sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Małkinia Górna, dnia 8 marca 2023r OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Wójt Gminy Małkinia Górna, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiot konsultacji społecznych Przedmiotem konsultacji
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.