Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Wójt Gminy Informacje i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje i obwieszczenia, menu 271 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje i obwieszczenia

Data wytworzenia 2024-02-12, ostatniej modyfikacji 2024-02-12 11:55

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nr: PGP.062.25.2023 o rozpoczęciu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 12.02.2024 r PGP.062.25.2023 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY Działając na podstawie Uchwały Nr 440/LVIII/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, informuję o rozpoczęciu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna. Nabór kandydatur trwał będzie od 12 lutego 2024 r.
Data wytworzenia 2023-11-21, ostatniej modyfikacji 2023-11-21 10:41

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Małkinia Górna Nr PGP.062.24.2023 o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady d

Małkinia Górna, dn. 21.11.2023 r. PGP.062.24.2023 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 1 i ust.
Data wytworzenia 2023-11-14, ostatniej modyfikacji 2023-11-14 12:50

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Małkinia Górna Nr: PGP.6721.2-7.2023 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Małkinia Górna, dnia 14 listopada 2023 r. PGP. 6721.2-7.2023 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Małkinia Górna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.
Data wytworzenia 2023-10-20, ostatniej modyfikacji 2023-10-30 13:24

Obwieszczenie PGP.062.8.2023 Wójta Gminy Małkinia Górna Wójt Gminy Małkinia Górna o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2030

Małkinia Górna, dn.23.10.2023 r. PGP.062.8.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna Wójt Gminy Małkinia Górna, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2030 Przedmiot konsultacji społecznych Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Małkinia
Data wytworzenia 2023-08-29, ostatniej modyfikacji 2023-08-29 09:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna o podjęciu Uchwały nr 401/LIII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 29 sierpnia 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna zawiadamia o podjęciu Uchwały nr 401/LIII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2023-203 0 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata
Data wytworzenia 2023-08-14, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 10:53

OBWIESZCZENIE Nr: PGP.6721.1-21.2023 o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 14.08.2023 r. PGP.6721.1-21.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust.
Data wytworzenia 2023-08-14, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 10:54

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Nr: PGP.6721.3,4,5,6-12.2017 o dodatkowym terminie składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Błędnica, Prostyń, Kiełczew i Orło.

Małkinia Górna, dnia 14 sierpnia 2023 r. PGP.6721.3,4,5,6-12.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o dodatkowym terminie składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla miejscowości Błędnica, gmina Małkinia Górna; dla miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna; dla miejscowości Kiełczew, gmina Małkinia Górna; dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Data wytworzenia 2023-07-25, ostatniej modyfikacji 2023-08-11 08:44

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Nr PGP.6721.1-18.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkini

Małkinia Górna, dnia 25.07.2023 r. PGP.6721.1-18.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie geodezyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust.
Data wytworzenia 2023-04-19, ostatniej modyfikacji 2023-04-19 11:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Małkinia Górna o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Przedmiot konsultacji społecznych Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały
Data wytworzenia 2023-04-18, ostatniej modyfikacji 2023-04-18 13:14

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 378/XLIX/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego

PGP.6721.1-4.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 378/XLIX/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w obrębie ewidencyjnym Kańkowo w gminie Małkinia Górna.
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.