Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy w dniu 31.10.2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy w dniu 31.10.2022, bieżące, menu 270 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy w dniu 31.10.2022

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy w dniu 31.10.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) na godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolna 3,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 14 września 2022 r. do 31 października 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zakłócania prawa do spoczynku w porze nocnej.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.(projekt)
 9. Podjęcie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2035.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.(projekt)
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan         

Metryka

sporządzono
2022-10-26 przez
udostępniono
2022-10-26 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2022-10-26 13:28 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
375
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.