Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r., bieżące, menu 239 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2021 r. poz.2095 z późn.zm.) zwołuję XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 1100 i zarządzam jej przeprowadzenie w trybie zdalnym,z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 29 listopada 2021 r. do 29 grudnia 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.(projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. (projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. (projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 2019 – 2020”. (projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna”. (projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2022 rok. (projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Małkinia Górna w 2022 roku. (projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. (projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.(projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. (projekt)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2022 rok.(projekt)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.(projekt)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok.(projekt)
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan         

Metryka

sporządzono
2021-12-22 przez
udostępniono
2021-12-22 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2021-12-22 13:51 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
463
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.