Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2021 r. , bieżące, menu 237 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2021 r.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1834 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.1842 z późn.zm.) zwołuję XXXV zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz. 1100 i zarządzam jej przeprowadzenie w trybie zdalnym,z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 20 października 2021  r. do 29 listopada 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. (projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna).(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta. (projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych  Rady Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową „ZACISZE” w Małkini Górnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.(projekt)
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan        

 

Metryka

sporządzono
2021-11-25 przez
udostępniono
2021-11-25 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2021-11-25 10:49 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
531
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.