Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy - 16 lipca 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy - 16 lipca 2021 r., bieżące, menu 225 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy - 16 lipca 2021 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy - 16 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) zwołuję XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 16 lipca 2021 r. (piątek) na godz. 1000 w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15,z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 21 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2020 r.
  1) debata nad raportem;
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum zaufania. (projekt)
 4. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia Górna za 2020 rok.
  1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
  2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
  3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok;
  4) wystąpienie Wójta Gminy;
  5) dyskusja;
  6) podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,(projekt)
  b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia Górna.(projekt)
 7. Podjęcie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.(projekt)
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan           

Metryka

sporządzono
2021-07-12 przez
udostępniono
2021-07-12 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2021-07-12 10:47 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
473
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.