Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2021 r., menu 214 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2021 r.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2021 r.

lp. Temat wniosku Data wpływu, nr kancelaryjny Data udzielenia odpowiedzi, znak pisma Referat/stanowisko udzielający/e odpowiedzi
1 Wykaz przedsiębiorców działających na terenie gminy 04.01.2021, 20210104-00042 18.01.2021, GNM.1431.1.2021 GNM
2 Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt 11.01.2021, 20210111-00012 22.01.2021, GNM.1431.2.2021 GNM
3 Budżet na 2021r. 11.01.2021, 20210111-00044 21.01.2021, INT.1431/2/2021 BFP
4 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 13.01.2021, 20210113-00009 26.03.2021 GNM
5 Inspektor ochrony danych  18.01.2021, 20210118-00023 20.01.2021, IOD.1431.1.2021 IOD
6 Adresy miejsc wyznaczonych do szczepień przeciwko COVID-19 26.01.2021, 20210126-00012 27.01.2021, SOP.1431.1.2021 SOP
7 Metryczka subwencji oświatowej  01.02.2021, 20210201-00009 09.02.2021, OAS.3000.1.2021 OAS
8 Informacje budżetowe 01.02.2021, 20210201-00026 12.02.2021 BFP
9 Protokół oględzin terenu zajmowanego przez przedsiębiorstwo  02.02.2021, 20210202-00006 10.02.2021, GNM.1431.3.2021 GNM
10 Ochrona zwierząt 03.02.2021, 20210203-00010   GNM
11 Ochrona zwierząt 08.02.2021, 20210208-00018 19.02.2021, GNM.1431.4.2021 GNM
12 Inicjatywy lokalne 09.02.2021, 20210209-00004 15.02.2021, SOP.1431.2.2021 SOP
13 Wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 09.02.2021, 20210209-00008 19.02.2021, INT.1431.01.2021 INT
14 Sieć kanalizacyjna 10.02.2021, 20210210-00039 18.02.2021, INT. 1431.1.2021 INT
15 Dyrektywa o ochronie sygnalistów 12.02.2021, 20210212-00030 25.02.2021, IOD.1431.2.2021 IOD
16 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 16.02.2021, 20210216-00010 19.02.2021, PGP.1431.1.2021 PGP
17 Subwencja z rezerwy oświatowej 16.02.2021, 20210216-00011 18.02.2021, OAS.3000.2.2021 OAS
18 Przegląd Aglomeracji 18.02.2021, 20210218-00001 19.02.2021, INT.1431.02.2021 INT
19 Subwencja z rezerwy oświatowej 22.02.2021, 20210222-00055 02.03.2021, OAS.IP.3.2021 OAS
20 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 24.02.2021-20210224-00061 02.03.2021, OAS.IP.4.2021 OAS
21 Subwencja z rezerwy oświatowej 02.03.2021, 20210302-00006 05.03.2021, OAS.IP.6.2021 OAS
22 Gospodarowanie odpadów komunalnych  02.03.2021, 20210302-00057 09.03.2021 GNM
23 Kwota wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli religii 08.03.2021, 20210308-00010 16.03.2021, OAS.IP.7.2021, 14.04.2021,OAS.IP.7.2021. OAS
24 Eliminacja glifosatu  08.03.2021, 20210308-00012 12.03.2021, GNM.1431.1.1.2021 GNM
25 Dzierżawa nieruchomości gruntowej 09.03.2021, 20210309-00022 15.03.2021, GNM.1431.5.2021 GNM
26 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy 22.03.2021, 20210322-00002 30.03.2021, OKP.1431.1.2021 OKP
27 Projekt inwestycyjny w formule partnerstwa publiczno- prywatnego  26.03.2021, 20210326-00005 01.04.2021 INT
28 Funkcjonowanie młodzieżowej rady 30.03.2021, 20210330-00003 06.04.2021, OKP.1431.2.2021 OKP
29 Funkcjonowanie młodzieżowej rady 30.03.2021, 20210330-00005 06.04.2021, OKP.1431.3.2021 OKP
30 Rejestr wydanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu 13.04.2021, 20210413-00018 14.04.2021, SOP.1431.4.2021

SOP

31 Lekcje religii i etyki prowadzone w szkołach i przedszkolach 23.04.2021, 20210423-00009 29.04.2021, OAS.IP.8.2021

OAS

32 Szczepienia przeciwko COVID-19 29.04.2021, 20210428-00007 10.05.2021, SOP.1431.5.2021

SOP

33 Pracownicze Plany Kapitałowe 04.05.2021, 20210504-00004 10.05.2021, OKP.1431.4.2021

OKP

34 Stan zatrudnienia w jednostce 11.05.2021, 20210511-00024 13.05.2021, OKP.1431.5.2021

OKP

35 Realizacja zamówień publicznych 18.05.2021, 20210518-00026 19.05.2021, INT.1431.05.2021

INT

36 Zobowiązania JST 24.05.2021, 20210524-00006 02.06.2021, BFP.3251.8.2021

BFP

37 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 31.05.2021, 20210531-00003 11.06.2021, PGP.1431.2.2021 PGP
38 Wykorzystanie działek do rozbudowy cmentarza 01.06.2021, 20210601-00001 07.06.2021, GNM.1431.6.2021 GNM
39 Przyznanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 01.06.2021, 20210601-00006 08.06.2021, OAS.IP.9.2021  OAS
40 Budowa drogi 01KDD, 02KDD,03KDD 02.06.2021, 20210602-00015 16.06.2021, INT.1431.6.2021  INT
41 Promocja gminy 07.06.2021, 20210607-00021 09.06.2021, OKP.1431.6.2021  OKP
42 Sprzęt informatyczny, elektroniczny przekazany szkołom przez wydawnictwa edukacyjne 07.06.2021, 20210607-00068 17.06.2021, OAS.IP.10.2021  OAS
43 Funkcjonowanie Rady Seniorów 17.06.2021, 20210617-00003 23.06.2021, OKP.1431.7.2021  OKP
44 Ochrona zabytków 22.06.2021, 20210622-00012 24.06.2021, PGP.1431.3.2021  PGP
45 Stowarzyszenia twórcze oraz składy komisji konkursowych przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury 22.06.2021, 20210622-00020 28.06.2021, OKP.1431.8.2021  OKP
46 Stan zatrudnienia w jednostce 28.06.2021, 20210628-00008 01.07.2021, OKP.1431.9.2021  OKP
47 Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości ze swoją instytucją kultury 30.06.2021, 20210630-00041 30.06.2021, BFP.3251.9.2021  BFP
48 Decyzja o warunkach zabudowy 20.07.2021, 20210720-00021 22.07.2021, PGP.1431.4.2021

 PGP

49 Umowa pn.."Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno- prywatnego" 22.07.2021, 20210722-00002 27.07.2021, INT 1431.08.2021

 INT

50 Stosowanie rozwiązania opartego na zasobach przyrody 22.07.2021, 20210722-00003 Przesłano formularz elektroniczny

 GNM

51 Ochrona zwierząt 30.07.2021, 20210730-00005 05.08.2021, GNM.1431.7.2021

 GNM

52 Audyt bezpieczeństwa 06.08.2021, 20210806-00027 09.08.2021, IOD.1431.3.2021

 IOD

53 Umowy cywilnoprawne w przedmiocie sporządzenia operatów szacunkowych 06.08.2021, 20210806-00028 17.08.2021, GNM.1431.9.2021

 GNM

54 Protokoły z zebrań mieszkańców, umowa w sprawie budowy mieszkań komunalnych 06.08.1021, 20210806-00051 30.08.2021, GNM14.31.11.2021

 GNM

55 Dokumentacja dot. wydatkowania kwoty na wykonaną płytę betonową 09.08.2021, 20210809-00062 17.08.2021, GNM.1431.10.2021

 GNM

56 Dokumentacja dot. wpływu środków finansowych z tytułu dzierżawy terenu 09.08.2021, 20210809-00063 18.08.2021, BFP.3251.12.2021

 BFP

57 Budżet obywatelski 31.08.2021, 20210831-00014 Przesłano formularz elektroniczny  
58 Inspektor Ochrony Danych 07.09.2021, 20210907-00024 09.09.2021, OKP.1431.10.2021

 OKP

59 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dot. farm fotowoltaicznych 08.09.2021, 20210908-00052 14.09.2021, PGP.1431.5.2021

 PGP

60 Promocja szczepień 20.09.2021, 20210920-00059 24.09.2021, SOP.1431.6.2021

 SOP

61 Loteria promocyjna 04.10.2021, 20211004-00006 05.10.2021, SOP.1431.7.2021

 SOP

62 Poniesione koszty dot. wykonania i odsłonięcia muralu 04.10.2021, 20211004-00016 13.10.2021, 1431.1.2021

 GOKiS

63 Umowa dot. dzierżawy gruntu 04.10.2021, 20211004-00017 15.10.2021, GNM.1431.12.2021

 GNM

64 Kontrola dotacji oświatowych 04.10.2021, 20211004-00072 15.10.2021, OAS.IP.10.2021

 OAS

65 Zamówienia publiczne 07.10.2021, 20211007-00075 11.10.2021, INT 1431.10.2021

 INT

66 Zamówienia publiczne 25.10.2021, 20211025-00021 11.10.2021, INT 7013.219.2021

 INT

67 Inwentaryzacja źródeł ciepła 29.10.2021, 20211029-00012 08.11.2021, GNM.1431.3.2021

 GNM

68 Raport o stanie gminy 05.11.2021, 20211105-00018 16.11.2021

 SKG

69 Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 12.11.2021, 20211112-00001 17.11.2021, PGP.1431.7.2021

 PGP

70 Utrzymanie usługi domeny i hostingu 18.11.2021, 20211118-00032 03.12.2021, OIF.1431.1.2021

 OIF

71 Budżet, informacje o środowisku, inwestycje 09.12.2021, 20211209-00002 20.12.2021, GNM.1431.4.2021

 GNM

72 Inspektor ochrony danych, audyt bezpieczeństwa 10.12.2021, 20211210-00011 15.12.2021, IOD.1431.4.2021

 IOD

73 Dane osoby zajmującej się organizacją imprez kulturalnych 27.12.2021, 20211227-00069 29.12.2021, OKP.1431.12.2021

 OKP

Metryka

sporządzono
2021-04-26 przez Edyta Frydrych
udostępniono
2021-04-26 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2022-04-25 14:38 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1115
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.