Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 209 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Małkinia Górna.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nagrania posiedzeń Rady Gminy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • nagrania posiedzeń Rady Gminy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Konferowicz, adres poczty elektronicznej poczta@malkiniagorna.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej zlokalizowane jest od strony ul. Przedszkolnej 1 nie jest zabezpieczone bramą.

Do drzwi wejściowych do lokalu prowadzą schody, wejście ze spocznika. Na chwilę obecną przy wejściu nie ma pochylni, ani urządzeń podnoszących. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na dwóch poziomach. W lokalu nie ma toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych. Zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Do interesanta, który nie może wejść do budynku wychodzi pracownik po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod numerami: +48 29 644 80 00.  

Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nie cierpiących zwłoki.

Wejście do budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej zlokalizowane jest od strony ul. ul. Nurska 144 nie jest zabezpieczone bramą.

Do drzwi wejściowych do lokalu prowadzą schody, wejście ze spocznika. Na chwilę obecną przy wejściu nie ma pochylni, ani urządzeń podnoszących. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na trzecim poziomie. W lokalu nie ma toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych. Zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Do interesanta, który nie może wejść do budynku wychodzi pracownik po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod numerami: +48 29 644 87 96.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nie cierpiących zwłoki.

Metryka

sporządzono
2020-12-07 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-03-24 12:33 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1008
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.