Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy - 23 marca 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy - 23 marca 2021 r., menu 208 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy - 23 marca 2021 r.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy - 23 marca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.1842 z późn.zm.) zwołuję XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 23 marca 2021 r. (wtorek) na godz. 1000 i zarządzam jej przeprowadzenie w trybie zdalnym,z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. do 24 lutego 2021 r. do 22 marca 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2021-2023. (projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 6. Rozpatrzenie informacjiZarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Małkini Górnej za rok 2020 z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.(projekt)
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020.(projekt)
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2020 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2020 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(projekt)
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku”.(projekt)
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan        

 

 

Metryka

sporządzono
2021-03-18 przez
udostępniono
2021-03-18 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2021-03-18 14:35 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
524
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.