Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Decyzje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje, bieżące, menu 200 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje

Data wytworzenia 2023-05-24, ostatniej modyfikacji 2023-05-24 11:00

DECYZJA o ustal. lok. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.4.2023 dla inwest. - Budowa drogi gminnej na działce ew.: 531 w obrębie Glina, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 maja 2023 r. PGP.6733.4.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Małkinia Górna reprezentującego Gminę Małkinia
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 10:25

DECYZJA o ustal. lok. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.1.2023 dla inwest. - Bud. sieci wodociągowej na d: 50, 207, 229/1, 310, 1314 w obr. Żachy - Pawły, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 marca 2023 r. PGP.6733.1.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia
Data wytworzenia 2023-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-03-08 15:00

DECYZJA o ustal. lok. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.3.2023 dla inwest. - Bud. elekroen lokaerg. linii napowiet. nN-0,23kV ośw. ulic na dz. 417/2 - Błędnica i na dz.: 288/1, 288/2, 323, 346, 473 - Orło, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 8 marca 2023 r. PGP.6733.3.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia
Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 11:11

DECYZJA o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.6.2022 dla inwest.- bud. kontenerow. stacji transformat. 15/0,4 kV dz. nr: 797/83 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 16 grudnia 2022 r. PGP.6733.6.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Lis reprezentującego ElektroLIS Leszek Lis,
Data wytworzenia 2022-09-08, ostatniej modyfikacji 2022-09-08 10:19

DECYZJA o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.5.2022 dla inwest.- bud. elektorenerg.linii kabl. ośw. ulic w Małkini Dolnej i Sumiężnem

Małkinia Górna, dnia 08 września 2022r. PGP.6733.5.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul.
Data wytworzenia 2022-08-17, ostatniej modyfikacji 2022-08-17 10:55

DECYZJA o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.4.2022 dla inwest. -rozbudowa i  przebudowa drogi. gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w  Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 16 sierpnia 2022 r. PGP.6733.4.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 253 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Kowalczuk ul.
Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-02 15:05

DECYZJA o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.6.2021 dla inwest. - bud. sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącz. kanalizacyjnymi na dz. o nr ew. 2345/1 w Małkini Górnej i na dz. o nr ew. 64, 276, 1304 w Kańkowie

Małkinia Górna, dnia 1 sierpnia 2022 r. PGP.6733.6.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy
Data wytworzenia 2022-07-04, ostatniej modyfikacji 2022-07-04 10:43

DECYZJA o  ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.3.2022 dla inwest. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kolejowej oraz w ul. Biegańskiego w miejscowości Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 1 lipca 2022 r. PGP.6733.3.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Tymińskiego, ul.
Data wytworzenia 2022-06-15, ostatniej modyfikacji 2022-06-15 12:16

Decyzja o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.2.2022 dla Gminy Małkinia Górna- budowa zaplecza szatniowo–sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej, na dz. ewiden. o nr 1853, w obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 15 czerwca 2022 r. PGP.6733.2.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 253 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna,
Data wytworzenia 2022-03-11, ostatniej modyfikacji 2022-03-11 11:50

Decyzja o ustal. lokal. inwest. celu publicz. PGP. 6733.1.2022 dla Gminy Małkinia Górna -bud. elektroenerget. sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV ze słup. sieci napowiet. nN 0,4 kV na dz. o nr ewid. 797/101, 797/103, 797/104 w obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 10 marca 2022 r. PGP.6733.1.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.