Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Decyzje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje, bieżące, menu 200 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje

Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-02 15:05

DECYZJA o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.6.2021 dla inwest. - bud. sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącz. kanalizacyjnymi na dz. o nr ew. 2345/1 w Małkini Górnej i na dz. o nr ew. 64, 276, 1304 w Kańkowie

Małkinia Górna, dnia 1 sierpnia 2022 r. PGP.6733.6.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy
Data wytworzenia 2022-07-04, ostatniej modyfikacji 2022-07-04 10:43

DECYZJA o  ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.3.2022 dla inwest. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kolejowej oraz w ul. Biegańskiego w miejscowości Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 1 lipca 2022 r. PGP.6733.3.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Tymińskiego, ul.
Data wytworzenia 2022-06-15, ostatniej modyfikacji 2022-06-15 12:16

Decyzja o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.2.2022 dla Gminy Małkinia Górna- budowa zaplecza szatniowo–sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej, na dz. ewiden. o nr 1853, w obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 15 czerwca 2022 r. PGP.6733.2.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 253 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna,
Data wytworzenia 2022-03-11, ostatniej modyfikacji 2022-03-11 11:50

Decyzja o ustal. lokal. inwest. celu publicz. PGP. 6733.1.2022 dla Gminy Małkinia Górna -bud. elektroenerget. sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV ze słup. sieci napowiet. nN 0,4 kV na dz. o nr ewid. 797/101, 797/103, 797/104 w obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 10 marca 2022 r. PGP.6733.1.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy
Data wytworzenia 2022-02-08, ostatniej modyfikacji 2022-02-08 13:21

Decyzja o ustal. lokal. inwest. celu publ. PGP. 6733.8.2021-bud. sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach w obrębie Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 7 lutego 2022 r. PGP.6733.8.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Tymińskiego,
Data wytworzenia 2022-01-14, ostatniej modyfikacji 2022-01-18 08:08

Decyzja o ustal. lokal. inwest. celu publ. PGP. 6733.7.2021-bud. linii energetycznej napowietrznej sN 0,23 kV wraz ze słupani oświetlenia ulicznego na działkach w obrębie Małkinia Dolna i Sumiężne

Małkinia Górna, dnia 14 stycznia 2022 r. PGP.6733.7.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 253 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą
Data wytworzenia 2021-08-20, ostatniej modyfikacji 2021-08-20 11:59

Decyzja o ustal. lokal. inwest. celu publ. PGP. 6733.5.2021-bud. linii energetycznej napowietrznej sN 15 kV wraz ze słup. linii napowietrznej sN 15 kV na działkach w obrębie Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 18 sierpnia 2021 r. PGP.6733.5.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana Huberta Czapskiego reprezentującego Pracownię
Data wytworzenia 2021-08-06, ostatniej modyfikacji 2021-08-06 11:04

Decyzja o ustal. lokal. inwest. celu publ. PGP.6733.3.2021- bud linii kabl. sN 15 kV, linii napow. sN 15 kV, stacji transfor. sN/nN, linii kabl. nN, linii napow. nN 0,4 kV, oświet. ulicz., przył. napow. -w obrębie Małkinia Dolna i Sumiężne

Małkinia Górna, dnia 5 sierpnia 2021 r. PGP.6733.3.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Stepnowskiego,
Data wytworzenia 2021-07-08, ostatniej modyfikacji 2021-07-08 12:40

Decyzja o ustaleniu lokal. inwest. celu publ. PGP.6733.4.2021- budowa linii energetycznej sN 15 kV wraz ze słupami linii napowietrznej sN 15 kV na działce o nr ew. 28/2, 372 w obrębie Daniłówka Pierwsza

Małkinia Górna, dnia 6 lipca 2021 r. PGP.6733.4.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 253) po rozpatrzeniu wniosku Pana Huberta Czapskiego reprezentującego Pracownię Projektową elplus Patryk
Data wytworzenia 2021-03-30, ostatniej modyfikacji 2021-03-30 15:51

Decyzja o ustaleniu lokal. inwest. celu publ. PGP.6733.2.2021- budowa elektroenerget. linii napowiet. nN 0,23 kV wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi - oświetlenie drogowe- dz. nr 733/4 i 734 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 29 marca 2021 r. PGP.6733.2.2021 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.