Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Decyzje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje, bieżące, menu 200 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje

Data wytworzenia 2024-02-12, ostatniej modyfikacji 2024-02-12 12:27

DECYZJA. o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.8.2023 dla inwest. - bud. 2 elektroenerg. słupów sieci napowietrz. sN 15 kV wraz z elektroenerg. przyłączem napowietrz. sN 15 kV na dz. nr.; 424/1 w obr. Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 12 lutego 2024 r. PGP.6733.8.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Beaty Rutkowska, ul.
Data wytworzenia 2024-01-05, ostatniej modyfikacji 2024-01-05 11:11

DECYZJA. o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.7.2023 dla inwest. - bud. sieci wodociągowej na dz. nr.; 263, 271/3, 271/5, 271/11, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/3, 277/4, 1144/1 w Zawistach Nadbużnych

Małkinia Górna, dnia 5 stycznia 2024 r. PGP.6733.7.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia
Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 11:52

DECYZJA. o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.6.2023 dla inwest. - bud. elektroenerget. linii kabl. nN 0,23 kV oświet. drogoweg. na dz. nr: 166/3, 166/4, 177, 181, 182, 1852 obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 22 września 2023 r. PGP.6733.6.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy
Data wytworzenia 2023-07-11, ostatniej modyfikacji 2023-07-11 13:32

DECYZJA. o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.5.2023 dla inwest. - zm. spos. użyt. bud. internatu szkol. na cele publicz. plac ochr. zdr., op. lecz. i hospic. z bud. parkingu na dz. 1105/15 i 1105/16- obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 7 lipca 2023 r. PGP.6733.5.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Wnuk Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Data wytworzenia 2023-06-30, ostatniej modyfikacji 2023-06-30 11:02

DECYZJA o ustal. lok. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.2.2023 dla inwest. - Bud. sieci wodociąg. na dz.nr: 191 obr. Małkinia Dolna i dz. nr: 1/2, 1/3, 1/4 obr. Klukowo, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 29 czerwca 2023 r. PGP.6733.2.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna,
Data wytworzenia 2023-05-24, ostatniej modyfikacji 2023-05-24 11:00

DECYZJA o ustal. lok. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.4.2023 dla inwest. - Budowa drogi gminnej na działce ew.: 531 w obrębie Glina, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 maja 2023 r. PGP.6733.4.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Małkinia Górna reprezentującego Gminę Małkinia
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 10:25

DECYZJA o ustal. lok. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.1.2023 dla inwest. - Bud. sieci wodociągowej na d: 50, 207, 229/1, 310, 1314 w obr. Żachy - Pawły, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 marca 2023 r. PGP.6733.1.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia
Data wytworzenia 2023-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-03-08 15:00

DECYZJA o ustal. lok. inwest. celu publ. Nr PGP. 6733.3.2023 dla inwest. - Bud. elekroen lokaerg. linii napowiet. nN-0,23kV ośw. ulic na dz. 417/2 - Błędnica i na dz.: 288/1, 288/2, 323, 346, 473 - Orło, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 8 marca 2023 r. PGP.6733.3.2023 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia
Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 11:11

DECYZJA o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.6.2022 dla inwest.- bud. kontenerow. stacji transformat. 15/0,4 kV dz. nr: 797/83 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 16 grudnia 2022 r. PGP.6733.6.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Lis reprezentującego ElektroLIS Leszek Lis,
Data wytworzenia 2022-09-08, ostatniej modyfikacji 2022-09-08 10:19

DECYZJA o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. PGP. 6733.5.2022 dla inwest.- bud. elektorenerg.linii kabl. ośw. ulic w Małkini Dolnej i Sumiężnem

Małkinia Górna, dnia 08 września 2022r. PGP.6733.5.2022 D E C Y Z J A o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul.
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.