Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, bieżące, menu 199 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 11:32

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.6.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa elektroener. linii kabl. nN 0,23 kV oświet. drogoweg. na dz. nr: 166/3, 166/4, 177, 181, 182, 1852 obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 22 września 2023 r. PGP. 6733.6.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 września 2023 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.6.2023 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia
Data wytworzenia 2023-09-15, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 11:19

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. PGP.6733.7.2023 o ustal. lokaliz.inwest. celu publ. dla inwes. - bud. sieci wodociąg. na dz. nr.; 1144/1, 263, 271/5, 271/11, 271/3, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 276/2, 276/1, 277/3, 277/4 w obr. Zawisty Nadbużne

Małkinia Górna, dnia 14 września 2023 r. PGP. 6733.7.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977) zawiadamia strony, że w dniu 14 września 2023 roku na wniosek Gminy Małkinia Górna,
Data wytworzenia 2023-07-11, ostatniej modyfikacji 2023-07-11 12:17

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.5.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - zm. spos. użyt. bud. internatu szkol. na cele publicz. plac ochr. zdr., op. lecz. i hospic. z bud. parkingu na dz. 1105/15 i 1105/16- obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 7 lipca 2023 r. PGP. 6733.5.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 lipca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.5.2023 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
Data wytworzenia 2023-07-05, ostatniej modyfikacji 2023-07-05 11:03

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.6.2023 o ustal. lok. inwest. celu publ. dla inwest. - bud. elektroenerg. linii kabl. nN-0,23kV oświetl. ulicznego na dz. nr: 166/4, 166/3, 177, 181, 182, 1852 w obr. Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 4 lipca 2023 r. PGP. 6733.6.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977) zawiadamia strony, że w dniu 4 lipca 2023 roku na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul.
Data wytworzenia 2023-06-30, ostatniej modyfikacji 2023-06-30 11:09

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.2.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Budowa sieci wodociągowej na dz. ew.: 191 obr. Małkinia Dolna i dz. ew: 1/2, 1/3, 1/4 obr. Klukowo, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 29 czerwca 2023r. PGP. 6733.2.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.2.2023 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków dla lokalizacji
Data wytworzenia 2023-05-24, ostatniej modyfikacji 2023-05-24 10:31

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.4.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Budowa drogi gminnej na działce ew.: 531 w obrębie Glina, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 maja 2023 r. PGP. 6733.4.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 maja 2023 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.4.2023 dla Wójta Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia
Data wytworzenia 2023-05-23, ostatniej modyfikacji 2023-05-23 12:46

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.5.2023 o ustal. lok. inwest. celu publ. dla inwest. - zmiana spos. użyt. zabudowań byłego internatu szkol. na cele plac. ochr. zdr., opiek.- lecz., hospic. na dz. 1105/16, 1105/15 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 23 maja 2023 r. PGP. 6733.5.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23 maja 2023 roku na wniosek Samodzielnego
Data wytworzenia 2023-03-31, ostatniej modyfikacji 2023-03-31 10:13

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.4.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa drogi gminnej w miejscowości Glina na dz. nr: 531 obr. Glina , gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 30 marca 2023 r. PGP. 6733.4.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 30 marca 2023 roku na wniosek Wójta Gminy
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 09:29

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.1.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Bud sieci wodociągowej na dz: 50, 207, 229/1, 310, 1314 w obr. Żachy-Pawły, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 24 marca 2023 r. PGP. 6733.1.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 marca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.1.2023 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków
Data wytworzenia 2023-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-03-08 11:18

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.3.2023 o usttal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Bud. elekroenerg. linii napowiet. nN-0,23kV ośw. ulic na dz. 417/2 - Błędnica i na dz.: 288/1, 288/2, 323, 346, 473 - Orło, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 8 marca 2023 r. PGP. 6733.3.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 marca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.3.2023 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków
1 2 3 4 5
1 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.