Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, menu 199 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2024-02-19, ostatniej modyfikacji 2024-02-19 11:20

Obwieszczenie o wszcz. post. adm. PGP.6733.2.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa części ul. Kolejowej w Małkini Górnej na dz. nr: 797/105 obręb Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 16 lutego 2024 r. PGP. 6733.2.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16 lutego 2024 roku na wniosek Wójta Gminy
Data wytworzenia 2024-02-12, ostatniej modyfikacji 2024-02-12 12:16

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.8.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - bud. 2 elektroenerg. słupów sieci napowietrz. sN 15 kV wraz z elektroenerg. przyłączem napowietrz. sN 15 kV na dz. nr.; 424/1 w obr. Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 12 lutego 2024 r. PGP. 6733.8.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 lutego 2024 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.8.2023 dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika Panią
Data wytworzenia 2024-01-11, ostatniej modyfikacji 2024-01-11 11:12

Obwieszczenie o wszcz. post. adm. PGP.6733.1.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa dworca kolejowego Małkinia wraz z zagosp. terenu na dz. nr: 797/152 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 10 stycznia 2024 r. PGP. 6733.1.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10 stycznia 2024 roku na wniosek Polskich
Data wytworzenia 2024-01-05, ostatniej modyfikacji 2024-01-05 10:48

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.7.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - bud. sieci wodociągowej na dz. nr.; 263, 271/3, 271/5, 271/11, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/3, 277/4, 1144/1 w Zawistach Nadbużnych

Małkinia Górna, dnia 5 stycznia 2024 r. PGP. 6733.7.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 stycznia 2024 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.7.2023 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia
Data wytworzenia 2023-12-29, ostatniej modyfikacji 2023-12-29 10:22

Obwieszczenie o wszcz. post. adm, PGP.6733.8.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - bud. napowietrz. przyłącza elektroenerg. SN-15kV wraz z bud. stanow. słupow. SN-15kV na dz. 424/1 w Kańkowie, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 28 grudnia 2023 r. PGP. 6733.8.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28 grudnia 2023 roku na wniosek PGP Dystrybucja
Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 11:32

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.6.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa elektroener. linii kabl. nN 0,23 kV oświet. drogoweg. na dz. nr: 166/3, 166/4, 177, 181, 182, 1852 obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 22 września 2023 r. PGP. 6733.6.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 września 2023 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.6.2023 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia
Data wytworzenia 2023-09-15, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 11:19

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. PGP.6733.7.2023 o ustal. lokaliz.inwest. celu publ. dla inwes. - bud. sieci wodociąg. na dz. nr.; 1144/1, 263, 271/5, 271/11, 271/3, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 276/2, 276/1, 277/3, 277/4 w obr. Zawisty Nadbużne

Małkinia Górna, dnia 14 września 2023 r. PGP. 6733.7.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977) zawiadamia strony, że w dniu 14 września 2023 roku na wniosek Gminy Małkinia Górna,
Data wytworzenia 2023-07-11, ostatniej modyfikacji 2023-07-11 12:17

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.5.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - zm. spos. użyt. bud. internatu szkol. na cele publicz. plac ochr. zdr., op. lecz. i hospic. z bud. parkingu na dz. 1105/15 i 1105/16- obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 7 lipca 2023 r. PGP. 6733.5.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 lipca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.5.2023 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
Data wytworzenia 2023-07-05, ostatniej modyfikacji 2023-07-05 11:03

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm. Nr PGP. 6733.6.2023 o ustal. lok. inwest. celu publ. dla inwest. - bud. elektroenerg. linii kabl. nN-0,23kV oświetl. ulicznego na dz. nr: 166/4, 166/3, 177, 181, 182, 1852 w obr. Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 4 lipca 2023 r. PGP. 6733.6.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977) zawiadamia strony, że w dniu 4 lipca 2023 roku na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul.
Data wytworzenia 2023-06-30, ostatniej modyfikacji 2023-06-30 11:09

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.2.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Budowa sieci wodociągowej na dz. ew.: 191 obr. Małkinia Dolna i dz. ew: 1/2, 1/3, 1/4 obr. Klukowo, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 29 czerwca 2023r. PGP. 6733.2.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2023 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.2.2023 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w sprawie ustalenia warunków dla lokalizacji
1 2 3 4 5
1 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.