Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Decyzje lokalizacyjne Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, menu 199 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2024-05-07, ostatniej modyfikacji 2024-05-07 13:23

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.3.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest.- bud. elektroenerg. linii napow.- kabl. nN 0.23 kV ośw. drog. wraz ze słup. ośw. na dz. nr 538 obr. Glina, gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 6 maja 2024 r. PGP. 6733.3.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 maja 2024 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.3.2024 dla Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul.
Data wytworzenia 2024-04-11, ostatniej modyfikacji 2024-04-11 10:21

OBWIESZCZENIE o wszcz. post. adm Nr PGP.6733.5.2024- dla inwest. pol. na bud.elektroenerg. sieci kabl. nN- 0,4 kV i SN-15 kV wraz z infr. towarz. na dz. 350, 797/65- Małkinia Górna, 136/443, 136/442- Klukowo, 59, 46, 50, 94/1 75 72 324/7- Małkinia Mał

Małkinia Górna, dnia 10 kwietnia 2024 r. PGP. 6733.5.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku na wniosek PGE Dystrybucja
Data wytworzenia 2024-04-11, ostatniej modyfikacji 2024-04-11 10:20

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.4.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - bud. elektroenerg. linii kabl. nN- 0,4 kV oświet. drog. wraz ze słup. oświetl. na dz. nr 797/34, 797/101,797/105, 797/112, 797/113 w  obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 10 kwietnia 2024 r. PGP. 6733.4.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.4.2024 dla Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul.
Data wytworzenia 2024-03-14, ostatniej modyfikacji 2024-03-14 14:08

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.2.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - Budowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) na dz. nr: 797/105 w obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 13 marca 2024 r. PGP. 6733.2.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 marca 2024 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.2.2024 dla Wójta Gminy Małkinia Górna reprezentującego Gminę Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie
Data wytworzenia 2024-03-13, ostatniej modyfikacji 2024-03-13 09:34

Obwieszczenie o wszcz. post. adm. PGP.6733.4.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. -budowa elektroenerg. linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulic na dz. 797/112, 797/113, 797/105, 797/34, 797/101 w obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 12 marca 2024 r. PGP. 6733.4.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12 marca 2024 roku na wniosek Gminy Małkinia
Data wytworzenia 2024-02-29, ostatniej modyfikacji 2024-02-29 15:17

Obwieszczenie o wszcz. post. adm. PGP.6733.3.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. -budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN - 0,23kV oświetlenia ulic, na dz. nr ew.: 538 w obr. Glina, gm. Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 29 lutego 2024 r. PGP. 6733.3.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 29 lutego 2024 roku na wniosek Gminy Małkinia
Data wytworzenia 2024-02-26, ostatniej modyfikacji 2024-02-26 12:00

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.1.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa dworca kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr.: 797/152 w obr. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 23 lutego 2024 r. PGP. 6733.1.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 lutego 2024 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.1.2024 dla Polskich Kolei Państwowych S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa działających przez
Data wytworzenia 2024-02-19, ostatniej modyfikacji 2024-02-19 11:20

Obwieszczenie o wszcz. post. adm. PGP.6733.2.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa części ul. Kolejowej w Małkini Górnej na dz. nr: 797/105 obręb Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 16 lutego 2024 r. PGP. 6733.2.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16 lutego 2024 roku na wniosek Wójta Gminy
Data wytworzenia 2024-02-12, ostatniej modyfikacji 2024-02-12 12:16

OBWIESZCZENIE o wyd. dec. Nr PGP. 6733.8.2023 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - bud. 2 elektroenerg. słupów sieci napowietrz. sN 15 kV wraz z elektroenerg. przyłączem napowietrz. sN 15 kV na dz. nr.; 424/1 w obr. Kańkowo

Małkinia Górna, dnia 12 lutego 2024 r. PGP. 6733.8.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 lutego 2024 roku została wydana decyzja znak PGP.6733.8.2023 dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika Panią
Data wytworzenia 2024-01-11, ostatniej modyfikacji 2024-01-11 11:12

Obwieszczenie o wszcz. post. adm. PGP.6733.1.2024 o ustal. lokaliz. inwest. celu publ. dla inwest. - budowa dworca kolejowego Małkinia wraz z zagosp. terenu na dz. nr: 797/152 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 10 stycznia 2024 r. PGP. 6733.1.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10 stycznia 2024 roku na wniosek Polskich
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.