Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Zbiór aktów prawa miejscowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zbiór aktów prawa miejscowego, bieżące, menu 187 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach 2003 – 2011

Uchwała nr 83.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2012 rok

Uchwała nr 84.XII.2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 85.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 139.XXVI.2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r.

Uchwała nr 94.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała nr 95.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 216.XXXVI.2010

Uchwała nr 96.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć

Uchwała nr 119.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku

Uchwała nr 120.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 129.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 130.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 131.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 132.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 133.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr 151.XXV.2013 z 27.03.2013 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała nr 152.XXV.2013 z 27.03.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 159.XXVII.2013 z 28.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Uchwała nr 164.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr 167.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Małkinia Górna

Uchwała nr 168.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 171.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 172.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 177.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

Uchwała nr 188.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Uchwała nr 189.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania

Uchwała nr 197.XXXIV.2014 z 27.03.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej

Uchwała nr 208.XXXVI.2014 z 27.06.2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

Uchwała nr 219.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r

 Uchwała nr 220.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 22.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała nr 23.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 24.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 30.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok

Uchwała nr 31.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Uchwała nr 32.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 33.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała nr 35.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku

Uchwała nr 42.IX.2015 z 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała nr 50.X.2015 z 15.06.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 66.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego

Uchwała nr 68.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 67.XIII.2015 z 28.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru

Uchwała nr 74.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 75.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 76.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 79.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli

Uchwała nr 81.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 82.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała nr 83.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Uchwała nr 84.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 85.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała nr 86.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 87.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 88.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Uchwała nr 91.XVI.2015 z 14.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 100.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 101.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 104.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zapewnienia obsługi finansowo-księgowej

Uchwała nr 105.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr 107.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Małkinia Górnej

Uchwała nr 118.XIX.2016 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych

Uchwała nr 119.XIX.2015 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 135.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Uchwała nr 136.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw

Uchwała nr 148.XXV.2016 z 21.07.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała nr 164.XXIX.2016 z 07.11.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 170.XXX.2016 z 28.11.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf

Uchwała nr 171.XXX.2016 z 28.11.2016 w sprawie określenia lokalizacji przystanków

Uchwała nr 176.XXXI.2016 z 21.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu

Uchwała nr 187.XXXIII.2017 z 07.02.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 11 Listopada

Uchwała nr 188.XXXIII.2017 z 07.02.2017 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie

Uchwała nr 193.XXXIV.2017 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała nr 195.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia trybu i  kryteriów oceny wniosków

Uchwała nr 196.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości

Uchwała nr 197.XXXIV.2017 z 27.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała nr 200.XXXIV.2017 z 27.07.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

Uchwała nr 202.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola

Uchwała nr 203.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych

Uchwała nr 205/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok

Uchwała nr 206/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu

Uchwała nr 209/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 215/XXXVI/2017 z 27.04.2017 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawisty Nadbużne

Uchwała nr 223/XXXVII/2017 z 05.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 224/XXXVII/2017 z 05.06.2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 229/XXXVII/2017 z 05.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu

Uchwała nr 240/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna

Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 243/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała nr 244/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 248/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Małkinia Górna nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr 249/XXXIX/2017 z 29.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący

Uchwała nr 258/XL/2017 z 27.10.2017 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 268/XLII/2017 z 11.12.2017 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Małkini Górnej

Uchwała nr 280/XLIV/2018 z 26.01.2018 w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018 – 2020

Uchwała nr 285/XLIV/2018 z 26.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów

Uchwała nr 289/XLVI/2018 z 26.02.2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623

Uchwała nr 292/XLVI/2018 z 26.02.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 293/XLVI/2018 z 26.02.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała nr 296/XLVII/2018 z 28.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020

Uchwała nr 297/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej

Uchwała nr 298/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr 299/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2018 rok

Uchwała nr 302/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Uchwała nr 303/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie

Uchwała nr 307/XLVIII/2018 z 24.04.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej)

Uchwała nr 309/XLVIII/2018 z 24.04.2018 w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 315/XLIX/2018 z 18.06.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej

Uchwała nr 317/XLIX/2018 z 18.06.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr 318/XLIX/2018 z 18.06.2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Uchwała nr 329/LI/2018 z 18.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 330/LI/2018 z 14.08.2018 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 333/LII/2018 z 10.09.2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 336/LII/2018 z 10.09.2018 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania jej statutu

Uchwała nr 337/LIII/2018 z 16.10.2018 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Uchwała nr 338/LIII/2018 z 16.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 13/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”w Gminie Małkinia Górna na lata 2019 - 2023

Uchwała nr 14/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023

Uchwała nr 15/III/2018 z 13.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 16/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr 17/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 20/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości

Uchwała nr 32/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędnica

Uchwała nr 33/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowe

Uchwała nr 34/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo

Uchwała nr 35/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowka Pierwsza

Uchwała nr 36/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo-Parcele

Uchwała nr 37/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glina

Uchwała nr 38/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grądy

Uchwała nr 39/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kańkowo

Uchwała nr 40/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczew

Uchwała nr 41/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klukowo

Uchwała nr 42/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Dolna

Uchwała nr 43/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna I

Uchwała nr 44/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna II

Uchwała nr 45/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna III

Uchwała nr 46/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna IV

Uchwała nr 47/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna V

Uchwała nr 48/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niegowiec

Uchwała nr 49/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orło

Uchwała nr 50/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Mała - Przewóz

Uchwała nr 51/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prostyń

Uchwała nr 52/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórze-Gazdy

Uchwała nr 53/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poniatowo

Uchwała nr 54/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki-Piotrowice

Uchwała nr 55/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki Wielkie

Uchwała nr 56/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sumiężne

Uchwała nr 57/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Treblinka

Uchwała nr 58/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Nadbużne

Uchwała nr 59/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Podleśne

Uchwała nr 60/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żachy-Pawły

Uchwała nr 61/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr 64/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Uchwała nr 71/VI/2019 z 07.03.2019 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2019 r.

Uchwała nr 78/VII/2019 z 07.03.2019 w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska

Uchwała nr 79/VII/2019 z 07.03.2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 85/VIII/2019 z 14.05.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

Uchwała nr 86/VIII/2019 z 14.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023

Uchwała nr 87/VIII/2019 z 14.05.2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia Górna

Uchwała nr 88/VIII/2019 z 14.05.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 93/IX/2019 z 14.06.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała nr 94/IX/2019 z 14.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 95/IX/2019 z 14.06.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w 2019 r.

Uchwała nr 96/IX/2019 z 14.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska

Uchwała nr 98/IX/2109 z 14.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 104/X/2109 z 28.06.2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w zakresie budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Uchwała nr 105/X/2109 z 28.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 106/XI/2019 z 22.07.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 107/XI/2019 z 22.07.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 113/XII/2019  z 17.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 124/XV/2019 z 20.11.2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 127/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr 128/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 130/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Prostyń

Uchwała nr 131/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni

Uchwała nr 143/XVIII/2020 z 08.01.2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Małkinia Górna

Uchwała nr 144/XVII/2020 z 08.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

Uchwała nr 151/XIX/2020 z 03.02.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr 157/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r.

Uchwała nr 159/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 160/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 161/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr 162/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr 164/XXI/2020 z 11.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 176/XXIII/2020 z 05.06.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 177/XXII/2020 z 05.06.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 184/XXIV/2020 z 17.07.2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 186/XXIV/2020 z 17.07.2020 r. zmieniająca uchwałęsprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 187/XXIV/2020 z 17.07.2020 r. zmieniająca uchwałęsprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościterenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 196/XXV/2020 z 22.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r.

Uchwała nr 200/XXVI/2020 z 15.12.2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623

Uchwała nr 204/XXVI/2020 z 15.12.2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr 206/XXVI/2020 z 15.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Małkinia Górna

Uchwała nr 218/XXVIII/2021 z 24.02.2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2021 r.

Uchwała nr 219/XXVIII/2021 z 24.02.2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr 221/XXVIII/2021 z 24.02.2021 r. w sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej

Uchwała nr 222/XXVIII/2021 z 24.02.2021 r. w sprawie zwolnienia z II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała nr 233/XXX/2021 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2025

Uchwała nr 234/XXX/2021 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 240/XXXI/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 241/XXXI/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała nr 242/XXXI/2021 w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr 248/XXXII/2021 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości

Uchwała nr 252/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 254/XXXIII/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała nr 259/XXXIV/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna)

Uchwała nr 260/XXXIV/2021 w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Małkinia Górna

Uchwała nr 266/XXXV/2021 z 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna)

Uchwała nr 267/XXXV/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta

Uchwała nr 269/XXXV/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych  Rady Gminy Małkinia Górna.

Uchwała nr 273/XXXVI/2021 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r.

Uchwała nr 276/XXXVI/2021 z 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna”

Uchwała nr 291/XXXVII/2022 z 1 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Uchwała nr 297/XXXVIII/2022 z 30 marca 2022 r.  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 300/XXXVIII/2022 z 30 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Uchwała nr 302/XXXVIII/2022  z 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte przez uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania

Uchwała nr 306/XXXIX/2022 z 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Uchwała nr 307/XXXIX/2022 z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 312/XL/2022 z 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 321/XLII/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 324/XLII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r.

 

Uchwała nr 339/XLVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni

Uchwała nr 340/XLVI/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej

Uchwała nr 341/XLVI/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

Uchwała nr 342/XLVI/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna oraz ich rodziców

Uchwała nr 343/XLVI/2022 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Uchwała nr 344/XLVI/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 345/XLVI/2022 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr 364/XLVIII/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023;

Uchwała nr 365/XLVIII/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

Uchwała nr 366/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia górna na lata 2019-2023;

Uchwała nr 367/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna;

Uchwała nr 368/XLVIII/2023 w sprawie ustalenia w Gminie Małkinia Górna stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców;

Uchwała nr 371/XLVIII/2023 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności;

Uchwała nr 372/XLVIII/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

Uchwała nr 373/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna;

Uchwała nr 384/LI/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała nr 386/LI/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna

Uchwała nr 387/LI/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna

Uchwała nr 392/LI/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.

Uchwała nr 393/LI/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w  sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała nr 396/LII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Małkinia Górna;

Uchwała nr 403/LIII/2023 z dnia 07 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr 404/LIII/2023 z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Małkinia Górna w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Małkinia Górna

Uchwała nr 408/LIV/2023 w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Małkini Górnej;

Uchwała nr 409/LIV/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Małkinia Górna w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  w Gminie Małkinia Górna;

Uchwała nr 410/LIV/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Małkinia Górna;

Uchwała nr 411/LIV/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej;

Uchwała nr 422/LVI/2023 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2024-2028

Uchwała nr 423/LVI/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2024-2028;

Uchwała nr 424/LVI/2023 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028;

Uchwała nr 426/LVI/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

Uchwała nr 427/LVI/2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok;

Uchwała nr 432/LVII/2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok;

Metryka

sporządzono
2021-02-08 przez
udostępniono
2021-02-08 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2023-12-29 10:24 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1416
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.