Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy
15 grudnia 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy </br> 15 grudnia 2020 r., menu 146 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy
15 grudnia 2020 r.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy
15 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.1842 z późn.zm.) zwołuję XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 15 grudnia 2020 r. (wtorek) na godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 i zarządzam jej przeprowadzenie w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 22 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.  
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623. (projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2021 rok.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Małkinia Górna.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033.(projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.(projekt)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkini Górna na lata 2021 – 2034.(projekt)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2021 rok.(projekt)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.(projekt)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok.(projekt)
 18. Wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan        

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-01 12:57 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
545
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.