Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe, menu 139 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Data wytworzenia 2024-06-13, ostatniej modyfikacji 2024-06-13 09:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 815/1, 815/2 oraz 815/3 położonych  w miejscowości Prostyń Gmina Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 13 czerwca 2024 r. GNM.6830.3.2024 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 815/1, 815/2 oraz 815/3 położonych w miejscowości Prostyń Gmina Małkinia Górna. Wpłynęły oferty od: Usługi Geodezyjne Janusz Postalewicz 07- 401 Ostrołęka ul. Łomżyńska 19A za cenę 4500zł. z terminem 3 miesiące od postanowienia.
Data wytworzenia 2024-06-07, ostatniej modyfikacji 2024-06-07 15:36

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Małkinia Górna".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Małkinia Górna". Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje: Załadunek i transport zdemontowanych odpadów zawierających azbest sprzętem zgodnym z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami
Data wytworzenia 2024-06-07, ostatniej modyfikacji 2024-06-07 10:22

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż używanych, zbrojonych podkładów betonowych

Małkinia Górna, dnia 07.06.2024 r. Zaproszenie do złożenia oferty Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż używanych, zbrojonych podkładów betonowych. Szacowana liczba podkładów ok. 3 000 sztuk. Załadunek i transport we własnym zakresie. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczta@malkiniagorna.pl do dnia 14.06.2024 do godz. 16:00 Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. 1.
Data wytworzenia 2024-06-03, ostatniej modyfikacji 2024-06-04 12:22

Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę bankową budżetu Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych od 01.07.2024 do 30.06.2027 roku.

Małkinia Górna, dn.03.06.2024 r. BFP.271.1. 2024 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Małkinia Górna reprezentowana przez Wójta Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00zł, nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r poz. 1605 z póżn.
Data wytworzenia 2024-05-27, ostatniej modyfikacji 2024-06-03 12:24

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 815/1, 815/2 oraz 815/3 położonych  w miejscowości Prostyń Gmina Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 27.05.2024r. GNM.6830.3.2024 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 815/1, 815/2 oraz 815/3 położonych w miejscowości Prostyń Gmina Małkinia Górna. I. Zamawiający 1.Gmina Małkinia Górna zaprasza geodetów z uprawnieniami do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy spornymi nieruchomościami stanowiącymi własność
Data wytworzenia 2024-05-21, ostatniej modyfikacji 2024-05-22 13:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna”

Małkinia Górna, dnia 21 maja 2024r. GNM.041.1.2024 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informuję, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna” w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Małkini Górnej wpłynęło 8 ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie ul.
Data wytworzenia 2024-05-06, ostatniej modyfikacji 2024-05-06 15:55

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Załadunek, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Załadunek, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna". Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje: Załadunek i transport zdemontowanych odpadów zawierających azbest sprzętem zgodnym z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, Przekazanie odpadów
Data wytworzenia 2024-04-05, ostatniej modyfikacji 2024-04-05 15:18

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu”

Małkinia Górna, dnia 05.04.2024 r. ZAMAWIAJĄCY Gmina Małkinia Górna 07-320 Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8 Roboty wykończeniowe w zakresie
Data wytworzenia 2024-04-03, ostatniej modyfikacji 2024-04-04 12:32

Informacja o wyborze oferty na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w miejscowości Zawisty Podleśne

GNM.3134.1.2024 Informacja o wyborze oferty Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w miejscowości Zawisty Podleśne, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - 632/25 o powierzchni 0,9399 ha, - 633/7 o powierzchni 1,2414 ha, - 634/5 o powierzchni 0,6502
Data wytworzenia 2024-03-19, ostatniej modyfikacji 2024-03-20 12:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 568 i 569 położonych w obrębie numer 10 miejscowości Kiełczew Gmina Małkinia Górna”.

Małkinia Górna, dnia 19 marca 2024 r. GNM.6830.2.2024 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości o numerach: 568 i 569 położonych w obrębie numer 10 miejscowości Kiełczew Gmina Małkinia Górna”. Wpłynęły oferty od: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Agnieszka Zabłocka- Gask 05- 071 Sulejówek u.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.