Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny, menu 132 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek rolny

Podatek rolny

Dokumenty:

- osoby fizyczneINRL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach ( załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 grudnia 2015r.), Wymagany
- osoby prawneDR-1 Deklaracja na podatek rolny ( załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 grudnia 2015 r.)Wymagany

Podstawa prawna.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 12, tel. 29 644 29 77


Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna.
3. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub z innego tytułu prawnego.

Terminy płatności:
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku.

Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych;

- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.


 Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt.

Metryka

sporządzono
2021-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2023-04-12 15:20 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1189
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.