Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ewidencja ludności Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgłoszenie wyjazdu za granicę, menu 117 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
2. Dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Uwagi:

1. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
2. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku  meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Powrót z zagranicy należy zgłosić w urzędzie tylko wówczas, gdy nastąpił on przed upływem terminu pobytu.
4. Zgłoszenie zgonu dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego lub czasowego.

Wnioskodawca otrzymuje bezpłatne potwierdzenie dopełnienia obowiązku wymeldowania.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

Pliki do pobrania:
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
- Zgłoszenie wymeldowania miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wniosek można złożyć:
- osobiście
- przez pełnomocnika

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek gminy  Małkinia Górna nr 24 9823 1021 0100 0169 2001 0011./

Akty prawne dotyczące sprawy:

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 29 644 29 86.

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-03 08:34 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
534
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.