Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ewidencja ludności Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej, bieżące, menu 111 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Wójt Gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegający się o uchylenie czynności materialno – technicznej na zameldowanie powinien złożyć:

1. Podanie z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub z żądaniem anulowania zameldowania jeżeli zameldowanie nastąpiło, a osoba zameldowana w lokalu nie zamieszkała.
2. Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.
3. Oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję itp., których kserokopię należy dołączyć do podania.

UWAGI:

1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno – technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2. W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.
3. W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu wszczyna się postępowanie o uchylenie tej czynności i bada się czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Po złożeniu podania o wymeldowanie przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu. Bierze się pod uwagę ustalenia Policji, Straży Gminnej, może być przeprowadzona wizja lokalna i rozprawa administracyjna.
Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja
Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 0 29 644 2986.

Wniosek można złożyć:

- listownie
- osobiście
- przez pełnomocnika
 

Czas załatwienia

1 miesiąc od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.
Opłata za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.
Opłata za złożone pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gmina Małkinia Górna nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy.

Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz.1475).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 1282).

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr. Tel. 29 644 29 86.

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-01-12 13:34 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
482
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.