Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy
22 września 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy </br> 22 września 2020 r., menu 100 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy
22 września 2020 r.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy
22 września 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 22 września 2020 r. (wtorek) na godz. 1200budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Ostrowskiej 9, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 17 lipca 2020 r. do 22 września 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.(projekt)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r.(projekt)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Małkinia Górna.(projekt)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033.(projekt)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.(projekt)
 10. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 11. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wiejskich w tym Gminy Małkinia Górna.
 12. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w następującym zakresie:
  a) dokumentacji dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej w Zawistach Podleśnych oraz podjętych przez Gminę działań odszkodowawczych w związku z bezumownym korzystaniem z terenu przez dzierżawcę,
  b) analizy zgodności treści uchwały nr 135/XVI/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. podjętej na XVI sesji z treścią ww. uchwały opublikowanej na BIP i przekazanej Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) zawartych umów i ich realizacji w ramach wykonania obowiązków określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w latach 2019 - 2020.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan          

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-01 12:57 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
503
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.