Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy Małkinia Górna