Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy Małkinia Górna