Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy

 
Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy Małkinia Górna w dniu 2 grudnia 2002 roku.

 

  • Uchwała Nr 3/II/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Małkinia Górna.
  • Uchwała Nr 4/II/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Małkinia Górna.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Pan Grześkiewicz Bogusław
Pan Przesmycki Adam Michał
Pan Siwek Andrzej

Powołuje się Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Samorządności w następującym składzie:

Pan Frydrych Marian Konrad
Pani Janik Ewa Halina
Pan Jasionek Grzegorz
Pan Kwiatkowski Czesław
Pan Siwek Leszek
Pan Wróbel Mirosław Wiktor
Pan Zakrzewski Tadeusz

Powołuje się Komisję Budżetu, Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej w następującym składzie:

Pan Chaberski Jan Zygmunt
Pan Frydrych Marian Konrad
Pan Grześkiewicz Bogusław
Pan Janik Ewa Halina
Pan Kruszewski Bolesław
Pan Maliszewski Jerzy
Pan Najgrodzki Andrzej Adam

Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej w następującym składzie:

Pan Adam Michał Przesmycki
Pan Jan Zygmunt Chaberski
Pani Krystyna Imbrzykowska
Pan Grzegorz Jasionek
Pan Bolesław Kruszewski
Pan Jerzy Maliszewski

Powołuje się Komisję Rolnictwa, Drobnej Wytwórczości, Handlu i Usług w następującym składzie:

Pani Imbrzykowska Krystyna
Pan Kwiatkowski Czesław
Pan Najgrodzki Andrzej Adam
Pan Siwek Adnrzej
Pan Siwek Leszek
Pan Wróbel Mirosław Wiktor
Pan Zakrzewski Tadeusz

Traci moc Uchwała Nr 8/II/98 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 listopada 1998 roku w sprawie określenia składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr 5/II/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Małkinia Górna.