zawiadomienie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

                                                                                                                                 Małkinia Górna, dnia 11 sierpnia 2020r.

GNM.6220.2.9.2020

 

 

                                                                                                                                               ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach i materiałach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej ) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, na dz. nr ewid. 501, 502 w obrębie geodezyjnym Małkinia Górna”,

 

              zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się 

          i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów

                        przed wydaniem decyzji

 

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, strony mogą się zapoznać się ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej  ul. Przedszkolna 1, pok. 10, w godzinach 8°°- 16°°, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

  1. Sunset PV Sp. z o.o.

         ul. Korzeniowskiego 3

         15-519 Białystok

  1. Sołtys wsi Małkinia I
  2. a/a

 

Do zamieszczenia:

  1. BIP
  2. Tablice Urzędu Gminy w Małkini Górnej

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska tel. 29/ 644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2020-08-12 13:09:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2020-08-12 13:10:04)