Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2019

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego

zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert z dnia 05.09.2019r. na dofinansowanie zadania publicznego na podstawie art. art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna z zakresu działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym otwarty konkurs ofert na w/w zadanie zostaje unieważniony.

Wójt Gminy  
Bożena Kordek

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2019-10-10)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2019-10-11 10:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-10-11 10:03:33)