Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 22 lipca 2019 r.