Sprawozdania finansowe jednostek

Urząd Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej

Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

Szkoła Podstawowa w Kańkowie

Szkoła Podstawowa w Orle